Biblioteka OdNowa 

Wniosek Centrum Kultury Sportu i Turystyki „Biblioteka OdNowa” został rozpatrzony pozytywnie w konkursie BLISKO – Biblioteka | Lokalność |Inicjatywy |Społeczność | Kooperacja | Oddolność. 

Otrzymaliśmy 100 tys. zł na dofinansowanie zadania z budżetu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) – BLISKO na lata 2021 – 2025, kierunek interwencji 4.1., który obejmuje: podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa, realizację projektów edukacyjno-animacyjnych. 

WARTOŚĆ                       REALIZACJA

                 100 000 zł                                                                                    I rok – wrzesień – listopad 2021,                                                                                                                                     II rok styczeń – listopad 2022

Projekt „Gdy Ci smutno, gdy Ci źle, wskocz na kółka, rozkręć się!”

CKST pozyskało pieniądze na przeprowadzenie warsztatów z jazdy na deskorolce.

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundację LGD – Naszyjnik Północy.

WARTOŚĆ                       REALIZACJA

                 4 545 zł                                                                                    

Kultura OdNowa – wzrost kompetencji cyfrowych oraz zakup
wyposażenia do prowadzenia edukacji i animacji online

Projekt polega na przeprowadzeniu szkoleń dla kadry oraz doposażenie jednostki w podstawowy sprzęt i oprogramowanie komputerowe, sprzęt audio, video, oświetlenie do nagrywania i obróbki materiałów oraz udostępnianiu ich on-line. Efektem działań będzie wzrost kompetencji pracowników oraz aktywności cyfrowej mieszkańców, wprowadzenie oferty kulturalnej CKST do sieci i udostępnianie jej szerokiej publiczności, zbudowanie spójnego programu edukacji kulturalnej oraz stworzenie Pracowni Nowych Mediów – nowoczesnej perspektywy edukacji i animacji kulturalnej.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

WARTOŚĆ                       REALIZACJA

                 149 300 zł                                                                                    

Street Art #emocje #sztuka #zmiana

Projekt skierowany do młodzieży z Debrzna, przewiduje namalowanie muralu z artystami oraz zorganizowanie  finałowego happeningu. Przewidziane są warsztaty, na których uczestnicy zintegrują się i rozwiną twórcze myślenie. Młodzież wykona swoje mini projekty, projekt finałowego muralu oraz będą mogli spróbować swoich sił w hip – hopie.

Partnerami są: Szkoła Podstawowa w Debrznie oraz Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie

Publikacja

 

WARTOŚĆ                       REALIZACJA

                 11 200 zł                                                                                        maj – wrzesień
Tworzenie graffiti przed CKST

Budowa trzech budynków letniskowych nad Jeziorem Żuczek

Budowa w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

WARTOŚĆ                       REALIZACJA

 kwota dofinansowania: 154 602,00 zł                                      do 31.05.2021
inwestycja na kwotę: 379 998,00 zł                                                             

Sieć na kulturę

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie bierze udział w projekcie realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Celem projektu sieć na kulturę jest:


  • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć
  • Wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów

Projekt jest niewspółfinansowany ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Grafika reklamująca sieć na kulturę
Skip to content