Klub Miłośników Literatury Vena

Do Klubu Miłośników Literatury WENA może dołączyć każdy, kto dostrzega piękno słowa pisanego… kto sam tworzy poezję albo po prostu lubi ją czytać.
Spotykają się w pierwszy czwartek każdego miesiąca o godz.16. w sali nr 9  debrzeńskiego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.
Ich
działalność polega przede wszystkim na promowaniu poezji i literatury w ogóle.
Wspólnie z biblioteką organizują wieczorki literackie, wydają tomiki poezji z twórczością lokalnych twórców i namawiają do czytelnictwa biorą udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych jak np. Cała Polska Czyta Dzieciom, czy Narodowe Czytanie.

Izby Pamięci Garnizonu Lotniczego wraz z Modelarnią

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 8 w Debrznie w ramach realizowanego przedsięwzięcia w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2017 wyposażył pomieszczenia stanowiące o historii i tradycjach lotniczych naszego regionu poprzez zakup gablot wystawienniczych, tablic informacyjnych, stojaków i regałów, zagospodarowanie eksponatami, dokumentami, zdjęciami, reprodukcjami, modelami i replikami obrazującymi historię lotnictwa i WP, oraz tradycje lotnicze naszego regionu, literaturę o tematyce lotniczej.  Opracowano, przygotowano i wyposażono szlak edukacyjno – historyczny związany z historią Garnizonu (oznakowanie szlaku, przygotowanie materiałów informacyjnych, tablic okolicznościowych, systematyczne zagospodarowanie m.in. „Placu Lotników Polskich”. Związek współpracuje z młodzieżą w ramach okolicznościowych spotkań oraz zajęć praktycznych.