Dom Kultury + Inicjatywy lokalne Edycja 2022

Celem programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.
                                                                                  Otrzymana kwota 
na przeprowadzenie badań społecznych                        kwota na inicjatywy lokalne
                 i diagnozę lokalną
                        10 000 zł                                                                                        30 000 zł
                                                                       Realizacja luty-listopad 2022
Budowa obiektów małej architektury nad Jeziorem Żuczek

Operacja pn. „Budowa obiektów małej architektury nad Jeziorem Żuczek” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2.

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Koszty realizacji operacji razem:                              Wnioskowana kwota pomocy:

                   196 938,22 zł                                                                                           101 351,00 zł

Skip to content