Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

Dyrektor Centrum Kultury, Sportu  i Turystyki w Debrznie powołuje komisję konkursową do oceny kandydatów w konkursie na stanowisko zastępcy Dyrektora  Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie.

 

Skip to content